تجهیزات مورد نیاز رفتینگ

لوازم و تجهیزات مورد نیار جهت رفتینگ


برای اینکه سفر راحت و سبکی داشته باشید، از بردن اسباب و لوازم غیر ضروری بپرهیزید.

کوله ،کفش مناسب (ضد آب)،حوله و لوازم شخصی ،لباس اضافه جهت تعویض پس از رفتینگ ،کارت شناسایی معتبر، داروهای شخصی کرم ضدآفتاب ، عینک افتابی(طبی درصورت نیاز) بند دار

*لازم به ذکر است در صورتی که با تور های ما به سمت این جاذبه های گردشگری رفتید، تجهیزات مورد نیاز و ایمنی را در اختیارتان قرار میدهیم.